Ιατρείο


Δημοσιεύσεις

  • «Επιδημιολογική διερεύνηση Υερσινιών που απομονώθηκαν από υγιή ζώα στον Ελληνικό χώρο» N.Κεχαγιά, Ε. Κούρτη, Ν.Ι. Λεγάκης,20ο Εθνικό Συνέδριο Μικροβιολογίας/ 2ο ΠανελλήνιοΣυνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Μάρτιος 2002 
  • Ν. Κεχαγιά, Κ. Καραφύλλα «Αποτελέσματα αιμοκαλλιεργειών κατά την επταετία 1997-2003» . 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Μάρτιος-Απρίλιος 2004 
  • Ν.Κ. Κεχαγιά, Ε.Κούρτη, Σ.Χ Θεοδωράτος, Ν.Ι. Λεγάκης «Ιn-vitro αντιμικροβιακή ευαισθησίαστελεχών Yersinia enterocolitica O:3/4, που απομονώθηκαν απόχοίρους»  3οΠανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Μάρτιος-Απρίλιος 2004 
  • Kechagia Nektaria, Nicolaou Chryssoula, Ioannidou Vasiliki, Kourti Erieta,Ioannidis Anastassios, Legakis Nicolas John, Chatzipanagiotou Stylianos (2007). «Detection of chromosomal and plasmid – encoded virulence determinants in Yersinia enterocolitica and other Yersinia spp. isolated from food animals in Greece» .Int J FoodMicrobiol 118(3):326-31. Epub 2007 Aug 6. 
  • Nektaria Kechagia, Sotiris Bersimis and Stylianos Chatzipanagiotou (2008). «Incidence and antimicrobial susceptibilities of genital mycoplasmas in outpatient women with clinicalvaginitis in Athens, Greece»  J Antimicrob Chemother.  Jul;62(1):122-5. doi:10.1093/jac/dkn158. Epub 2008 Apr 19. 
  • Anastassios Ioannidis BSc, MD, PhD, Chryssoula Nicolaou MD, PhD,
    Nektaria Kechagia MD, PhD and Stylianos Chatzipanagiotou MD, PhD (2010) Genomic DNA pulsed field gel electrophoresis profiles of Yersinia enterocolitica serotype O:3/biotype 4 isolated from pigs and humans in Greece. OJVR 14 (2): 208-211 http://onljvetres.com/yersiniapigsabs2010.htm