Ιατρείο


ΣΥΜΒΑΣΗ με ΕΟΠΥΥ, ΕΥΔΑΠ, ΥΕΘΑ, ΕΔΟΕΑΠ, MEDISYSTEM

  • Το ιατρείο λειτουργεί από το Μάρτιο του 2007 
  • Είναι πιστοποιημένο για την παροχή υπηρεσιών με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015 για την διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων σε βιολογικά δείγματα    
  • Πληρεί όλες τις πολεοδομικές και κτιριακές προδιαγραφές του ΠΔ 84/2001 
  • Είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας αναλυτές βιολογικών δειγμάτων. 
     Όλοι οι αναλυτές διαθέτουν CE (πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή)   
  • Xρησιμοποιεί ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης εργαστηρίου (LIS) που επιτρέπει την πλήρη αυτοματοποίηση του ιατρείου, τη διατήρηση ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ασθενούς, τη διασύνδεση με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΠΕΔΥ, της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και του εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου 
  • Εφαρμόζει εσωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους και εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που εκτελούνται, σε συνεργασία με εργαστήρια στην Ελλάδα (Ευαγγελισμός και Παστέρ) και το εξωτερικό (Ιταλία και Γαλλία) 
  • Εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων όπως ορίζει η νομοθεσία αλλά κυρίως οι κανόνες σεβασμού και προστασίας περιβάλλοντος για την προάσπιση της υγείας των κατοίκων που ζουν στην Δυτική Αττική 
  • είναι μέλος του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών MEDISYN (www.medisyn.eu) από τον οποίο υποστηρίζεται μηχανογραφικά, τεχνολογικά και επιστημονικά

ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ: