Ιατρείο

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Aιματολογικές
 • Ορμονολογικές
 • Ανοσολογικές
 • Βιοχημικές
 • Καλλιέργειες βιολογικών δειγμάτων
 • Διάγνωση αλλεργιών
 • Αιμοληψίες κατ οίκον με ραντεβού
 • Αιμοληψίες σε νεογνά-βρέφη-παιδιά
 • Συνεργασία με το Ινστιστούτο Pasteur Γαλλίας και Ελλάδας

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Ειδικές καλλιέργειες διάγνωσης μυκητιάσεων νυχιών, δέρματος, τριχών
 • Ειδική καλλιέργεια φακών επαφής
 • Διαγνωστικός έλεγχος καθ’ έξιν αποβολών
 • MyPrenatal: Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος σε δείγμα αίματος της
  εγκύου
 • Θρομβοφιλία: Μοριακή ανίχνευση 13 γονιδιακών μεταλλάξεων
 • Κοιλιοκάκη πλήρης μη επεμβατικός έλεγχος αποκλεισμού νόσου
 • Αλλεργιογόνα
 • Κυστική Ίνωση (ανίχνευση παθογόνων μεταλλάξεων 84,4%, 99,6%)
 • Δοκιμασία ταχείας διάγνωσης (σε 1 ώρα) ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19
  (μέθοδος ανοσοχρωματογραφίας) Λήψη δείγματος κατ οίκον σε εμπύρετο
 • Μοριακή (PCR) ανίχνευση αντιγόνου Covid-19 (αποτέλεσμα 1-2 ημέρες)
  Λήψη δείγματος κατ οίκον σε εμπύρετο
 • Ανίχνευση και προσδιορισμός αντισωμάτων Covid-19 σε δείγμα αίματος